לימוד חשבון מתמטיקה יסודית

 • ticked  לימוד חשבון מובן ונכון.

  ticked מאפשרים לילדים להצליח.

  ticked הימנעו משיעורים פרטיים.

  ticked העשרה לילדים מתקדמים.

לימוד קריאה כתיבה הבנת הנקרא

 • tickedהילדים שלכם ידעו לקרוא!
 • tickedלימוד קריאה, הבנת הנקרא.
 • tickedידעו לכתוב. קריאה כתיבה.

   

 • tickedיבינו ויביעו בעברית מעולה!

מי כתב את תוכנית הלימודים במתמטיקה (חֶשְׁבּוֹן) ולמה הילדים שלכם יצליחו?

תָּכְנִית הַמָּתֵמָטִיקָה הַיְּסוֹדִית (חֶשְׁבּוֹן) שֶׁלָּנוּ נִכְתְּבָה עַל יְדֵי הַטּוֹבִים בְּיוֹתֵר!

תָּכְנִית לִמּוּד בְּמָתֵמָטִיקָה יְסוֹדִית שֶׁבָּאָה לְעוֹלָם מִיְּדֵי מֻמְחֵי מָתֵמָטִיקָה

בְּמַטָּרָה לְקַדֵּם אֶת לִמּוּדֵי הַמָּתֵמָטִיקָה שֶׁל יַלְדֵי יִשְׂרָאֵל.


כשמלמדים מתמטיקה (חשבון) נכון, לא צריך לתקן.

מגלים שהילדים אינם מתקשים במתמטיקה ( חשבון)

מקבלים ילדים שמבינים ולכן גם אוהבים מתמטיקה

לא צריך לקחת מורים פרטיים לתקן את חוסר ההבנה

הקניית עקרונות מתמטיים נכונים חשובה מאוד כבר מהגיל הרך

הנתונים עגומים. הורים, יש לכם מה לעשות.

הישגי התלמידים במתמטיקה במבחנים הבינלאומיים הולכים ומתדרדרים.

ילדים רבים כבר בכיתה ד' נזקקים למורים פרטיים בְּחֶשְׁבּוֹן

הרוב המכריע של התלמידים בישראל נבחן בבגרות במתמטיקה 3 יחידות בלבד,

שהיא רמת המינימום בלימודי המתמטיקה. זה לא חייב להיות גם הילד/ה שלכם.

כשמלמדים נכון, התוצאות בהתאם.

שאלות ותשובות

הילדים שלכם הולכים גם לאהוב וגם לדעת מתמטיקה. מתמטיקה. המילה הזאת גורמת ללא מעט אנשים תחושת פחד ורתיעה. כי...מתמטיקה זה קשה, לא? זה לא חייב להיות המקרה עם הילדים שלכם. כאשר מלמדים את היסודות כמו שצריך, אם מסבירים כל מילה וכל מושג, ממש כמו שמניחים ישר ומדויק לבנה על גבי לבנה, נקבל ילד שיודע מבין ואוהב מתמטיקה. ראו בסרטון כמה זה קל. למצוא למי יש גזר. למי שייכת המתנה, נשמע משחק, בדרך הילדים לומדים ומפנימים כיוונים, שימוש בנתון אחד לחבר אליו נתון שני, ילדים כאלו מקבלים תחושת ביטחון אמיתית. הילדים האלו הם הילדים שלכם. עד6- בונים ילדים שיודעים מתמטיקה.

לימוד מתמטיקה יסודית (חֶשְׁבּוֹן) בצורה ברורה, מובנת ומוסברת, כך שהילדים שלכם יבינו מתמטיקה.


למה לחכות לרגע שתאלצו להזעיק עזרה של מורה פרטי, או מורה להוראה מתקנת?

בשלב הזה, הילדים כבר מפתחים תחושה של חשש ורתיעה מעולם המתמטיקה שהופך אט אט לעניין מעניין ומתיש במקום שיחוו את ההנאה של גילוי והידע.

הילדים שלכם הולכים ללמוד כל החומר הנדרש. הרבה יותר מהחומר הרגיל הנלמד בבתי הספר. מלמדים ילדים שמבינים מתמטיקה יסודית (חשבון),

הבנה גורמת לתחושת יכולת. זו התחושה של הורה רוצה שהילדים שלו יחוו. הכל מתחיל, מלימוד נכון שיטתי ומוסבר היטב.


עד6- מגדלים ילדים שיודעים מתמטיקה.
חומר הלימוד נכתב ומפוקח  על ידי העמותה הישראלית לקידום החינוך המתמטי לכל (ע"ר), עמותה שהוקמה בשנת 2003, וכל פעילותה היא בהתנדבות מלאה.

חברי העמותה ועמיתים תרמו ותורמים לעמותה מכספם הם.


ניתן לראות את

דוחות אתר המשפטים


בעמותה פרופסורים ודוקטורים כמו גם בעלי תארים במתמטיקה. תרומה מיוחדת ונכבדת שמורה לגב' תלמה גביש שעומדת מאחורי רבים מתכני הלימוד.

העמותה מנעה בשנות פעילותה, ככל שרק צלחה דרכה לימוד בשיטות לא תקינות ואף הצליחה להוציא שיטת לימוד כליל ממערכת החינוך.

לחברי העמותה עניין מרכזי אחד, הרצון המפעם בהם להעלות ולשפר את דרכי הוראת המתמטיקה ואת רמתה בישראל.

חומר לימוד נכון, מדויק הבונה ילדים שממש מבינים ונהנים מלימודי המתמטיקה.  תוכנית לימודית טובה יותר לילדכם לא תמצאו.

תוכנית לימודית טובה יותר לילדכם לא תמצאו.

התוכנית היא שדרוג לתוכניות עולמיות דומות הנהוגות בארצות התופסות את המקומות הראשונים במבחני ההשוואה העולמיים, כגון מבחן PISA שבו למרבה הצער ישראל מידרדרת בדירוג העולמי כל הזמן. התוכנית מפתחת הבנה, חשיבה ופתרון, כך שהתלמידים מקבלים בראש ובראשונה את ההבנה והמשמעות

של הפעולות שהם עושים במתמטיקה. כי שבע פחות שלוש זו תוצאה שונה לגמרי אם היו לי שבע סוכריות, אכלתי שלוש ונותרתי רק עם ארבע סוכריות, או שיש בחדר שבעה תלמידים מתוכם שלוש בנות, כלומר יש ארבעה בנים.


התוכנית מפרשת כל מושג בצורה הבהירה ביותר.
אין שימוש במילה, ללא שהתלמידים קיבלו הסבר והגדרה, מה בעצם אומרת המילה.
התוכנית מאפשרת לימוד  יחד עם תרגול משתנה, כך שהתלמידים יכולים ללמוד עד הגעה להבנה מלאה

התוכנית עובדת. 

אנשי מקצוע בתחום המתמטיקה ממליצים

התוצאות הבינלאומיות מאשרות

הילדים שלכם הולכים לאהוב ולהבין  מתמטיקה.

מתמטיקה יסודית, חשבון לבית הספר היסודי, עד6 - מגדלים ילדים שיודעים מתמטיקה.

ההצטרפות קלה מאוד. לחצו
על הלינק והירשמו


הרשמה לאתר עד6משך המנוי הוא ל 12 חודשים מיום הרכישה, זמן המכסה לא רק שנת הלימודים הרגילה, אלא אף את החופשות כולל החופש הגדול.